Asiakaslupaus, laatu ja ympäristö

Teemme mitä lupaamme.
Sovitussa ajassa ja sovittuun hintaan.

Asiakaslupaus

Teemme mitä lupaamme. Sovitussa ajassa ja sovittuun hintaan.

Pyrimme aidosti asiakkaan kannalta parhaaseen ratkaisuun etsimällä ja ehdottamalla vaihtoehtoja sekä kertomalla erilaisista mahdollisuuksista.

Suunnittelemme kalusteet aina käyttäjäturvallisiksi ja -ystävällisiksi.

Käytämme vain laadukkaita, ympäristöystävällisiä materiaaleja ja arvostamme kotimaisuutta. Annamme työllemme takuun.

Pidämme toimittajaketjun matalana. Kuljetamme ja asennamme kalusteemme sekä siivoamme jälkemme. Vastaamme koko suorituksesta.

Palvelemme asiakasta myös projektin jälkeen. Muutamme, muokkaamme, lisäämme ja uudistamme asiakkaan toiveiden mukaan. Jokainen työ on meille tärkeä.

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen ja ylittäminen on menestymisemme edellytys.

Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laatupolitiikkamme luo yhteisen perustan yrityksessä tehtävälle toiminnalle.

Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

pdf

ISO 9001 Johtamisjärjestelmäsertifikaatti

Ympäristöpolitiikka

Ympäristövastuullisuus näkyy toiminnassamme jatkuvana tavoitteiden seuraamisena ja kehittämisenä, sekä panostamisena henkilöstön ympäristötietoisuuden kasvattamiseen.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuote- ja palvelutoimituksistamme syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti.

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää toiminnastamme suoraan ja epäsuoraan aiheutuvia ympäristölle haitallisia päästöjä. Olemme myös sitoutuneet parantamaan energiatehokkuuttamme.

Pääsemme tavoitteisiimme seuraavin keinoin:

  1. Suosimalla kotimaista, eli valitsemalla lähellä tuotetun, ympäristöystävällisen vaihtoehdon aina kun mahdollista. Tällöin myös kuljetusten aiheuttamat päästöt ovat pienemmät.
  2. Lähtökohtaisesti edellytämme vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja materiaaleja, silloin kun sellainen vaihtoehto on saatavilla.
  3. Lajittelemme ja kierrätämme syntyvän jätteen.
  4. Pyrimme minimoimaan pakkausmateriaalin ja uudelleenkäyttämään ne.
  5. Valmistamme tuotteemme pitkäikäisiksi, mikä osaltaan madaltaa ympäristökuormitusta kun tuotteita ei tarvitse uusia usein.
  6. Ihmisten ja ympäristön terveyden takaamiseksi käytämme toiminnassamme ja laitteissamme määräysten mukaisia suojaimia ja suodattimia.

Pyrimme tuotannossa ja kiinteistön osalta energiatehokkuuteen ja käytämme uusiutuvaa lämpöenergiaa.

pdf

ISO 14001 Johtamisjärjestelmäsertifikaatti

Ota rohkeasti yhteyttä,
suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

visu@visu.fi

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.