Norssin lukio, Tampere

Tampereen Norssin lukion uudet fyke-luokat ja laboratorio kalustettiin OppiLab®-tuotteilla

Uusien opetussuunnitelmien tavoitteena on herättää oppilaissa aitoa kiinnostusta oppimista kohtaan osallistamalla heitä enemmän. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että koulujen oppimisympäristöt ovat ajanmukaisia, innostavia ja turvallisia. Erityisesti luonnontieteissä, joissa käytännön kokeissa käytetään erilaisia aineita ja kemikaaleja, materiaalien ja olosuhteiden merkitys korostuu.

Visu Kalusteella on pitkä kokemus ammattilaboratorioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kalustamisesta suunnittelusta asennuksiin. Meille avautui mielenkiintoinen mahdollisuus toteuttaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa Normaalilukion luonnontieteiden luokkien kiintokalustus. Kohteeseen valittiin yhdessä käyttäjien kanssa kemikaalien, kosteuden ja kulutuksen kestävyydeltään parhaat materiaalit: umpilaminaattitasot, korkeapainelaminaattirungot, polypropeenialtaat ja -tarjottimet. Lisäksi panostettiin aitoihin ammattilaistason vetokaappeihin, kemikaalikaappeihin ja laboratoriohanoihin.

Kohteessa on tilava laboratoriotila, jossa oppilaat voivat turvallisesti tehdä käytännön kokeita. Laboratorion välittömässä läheisyydessä sijaitsee opetustila vain lasiseinällä erotettuna, joten ryhmä voidaan tarpeen mukaan jakaa: osa oppilaista tekee harjoitustöitä sillä aikaa kun toiset jatkavat teorian opiskelua. Työturvallisuuteen on panostettu paitsi asianmukaisin laittein ja varustein, myös varaamalla yksi tila opettajan valmistelutilaksi. Täällä on kiinteän vetokaapin lisäksi järjestetty kemikaalien turvallinen säilytys.

Ota rohkeasti yhteyttä,
suunnitellaan yhdessä sopivat ratkaisut!

visu@visu.fi

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.