Kundlöfte, kvalitetspolicy och miljöpolicy

Vi gör vad vi lovar.
Vid den överenskomna tiden och till det överenskomna priset.

Kundlöfte

Vi gör vad vi lovar. Vid den överenskomna tiden och till det överenskomna priset.

Vi gör alltid vårt bästa för att hitta den för kunden bästa lösningen genom att berätta om olika alternativ och komma med förslag.

Vi designar alltid inredningarna användarvänliga och säkra.

Vi använder endast högkvalitativa, miljövänliga material och föredrar material som kommer från nära håll.

Vi ger garanti för vårt arbete.

Vi håller leveranskedjan kort. Vi transporterar och monterar själva, samt städar efter oss.

Vi ansvarar för hela kedjan.

Vi tar ansvar för våra kunder även efter projektets avslut. Vi kan ändra, modifiera, komplettera och förnya enligt kundens önskemål. Varje jobb är viktigt för oss.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy bygger på kundens behov och förväntningar. Att dessa uppfylls och helst överskrids är en förutsättning för vår framgång.

Vi mäter och följer upp kvaliteten på vår verksamhet och utvecklar den kontinuerligt.

Vår kvalitetspolicy skapar en gemensam grund för företagets verksamhet.

Det är människor som skapar kvalitet. Därför är den grundläggande förutsättningen för vår verksamhet kompetent och motiverad personal.

pdf

ISO 9001 Management system certificate

Miljöpolicy

Vår miljömedvetenhet återspeglas som kontinuerlig uppföljning och utveckling av våra verksamhetsmål, samt genom satsningar på personalens miljömedvetenhet.

Våra kunder kan lita på att leveranser av produkter och tjänster har en minimal miljöpåverkan och att miljöfaktorerna följs upp kontinuerligt.

Målet med vår miljöpolicy är att minska miljöfarliga utsläpp, både de direkta och indirekta, från vår verksamhet.

Vi når våra mål på följande sätt:

  1. Vi använder närproducerade material och råvaror när det är möjligt för att minimera utsläppen från transporterna.
  2. Vi använder material och råvaror med lägsta möjliga miljöbelastning när ett sådant alternativ är tillgängligt.
  3. Vi sorterar och återvinner avfallet.
  4. Vi strävar efter att minimera förpackningsmaterialet och återanvända det.
  5. Vi tillverkar våra produkter för att hålla länge, vilket i sin tur bidrar till minskad miljöpåverkan.
  6. Vi arbetar aktivt med energieffektivisering och använder förnybart bränsle i värmeproduktionen.
  7. Vi använder all behövlig skyddsutrustning i enlighet med föreskrifterna.
pdf

ISO 14001 Management system certificate

Ta gärna kontakt med oss så planerar vi tillsammans en passande lösning just för er!

visu@visu.fi