VISULab

Flexibilitet och kvalitet till labbet

Utgångspunkten för planering av VISULab system är labbutrymmens behov för flexibilitet samt högkvalitativa, tåliga produkter med lång livslängd. VISULab system är ett svar på ett behov från modern forskning, och kontinuerlig produktutveckling.

VISULab erbjuder skräddarsydda labbinredningslösningar med mycket brett sortiment utan att glömma möjligheten för noggrann rengöring och ergonomi.

Ett flexibelt system

I VISULab system hänger man inredningen under bänkarna direkt i bordens stommar och är steglöst justerbar i sidled. Detta möjliggör en enkel och snabb flytt eller byte av inredning. Detta innebär också att inredningen kan modifieras senare utan att behöva byta ut allt.

Hyllor och skåp ovanför bänkarna kan justeras på samma sätt genom att montera dem på en våg- eller lodrätt placerad skena.

VISULab system möjliggör montering av teknik som el, avlopp och ventilationskanalanslutningarna direkt in i labbinredningen.

El- och datauttag samt LED-belysningen är integrerad i inredningen och på detta sätt ökar funktionaliteten och underlättar arbetet.

Systemets stomme är gjord av stålrör och kan dimensioneras enligt kundens önskemål. Vi rekommenderar dock dimensionering till standardmått (t.ex. 900, 1200, 1500 och 1800 mm), då hela inredningssystemet blir enklast att modifiera efter funktionsönskemål.

Stommarna är ihopsvetsade så att inga onödiga springor uppstår, vilket innebär enklare rengöring av inredningen.

Alla arbetsstationer går att få med eldriven höjdreglering, vilket är särskilt bra ur ergonomisk synpunkt då flera användare utnyttjar samma stationer.

Den förväntade livslängden av våra inredningar är minst 30 år, vi är mycket stolta över detta. De är gjorda för att tåla både mekaniska påfrestningar och frätande syror och andra kemikalier. Med årtiondens erfarenhet som labbinredningstillverkare vet vi vad som krävs.

Huvudmaterialet är P5-klassad spånskiva belagd med högtryckslaminat, vilket tål både fukt och hög belastning. I breda skåp är hyllorna tillverkade av spånlamell som garanterar en mycket bra bärförmåga. Kanterna har en snygg finish med kantlist i ABS. Bakstycken har en melaminyta på båda sidor.

Gångjärn och lådmekanismerna är av högsta kvalitet på marknaden, vilket är en anledning för inredningens långa livslängd.

Våra produkter innehåller endast ansvarsfullt tillverkade samt miljö- och hälsovänliga material. Vi har PEFC-certifikat och produkterna är godkända enligt M1-klassificeringen, som indikerar att byggmaterial uppfyller de strängaste
utsläppsklassificeringarna för inomhusluftkvalitet.

Detaljerad information om kemikalietålighet finns att få hos våra experter.

Visu Basic har högtryckslaminat med P5-klassad spånskiva som standard. Visu Pro och Visu Premium är tillverkade av syra- och kemikalietåliga kompaktlaminat.

Under Produkter hittar du detaljerad information om alla våra inredningsalternativ.

Utöver standarddimensionering har vi alltid möjlighet att skräddarsy måtten och materialen enligt kundens önskemål. Det går också att kombinera olika typer av inredningar. Vårt team har under åren planerat många helt kundspecifika lösningar, vilket har resulterat i den bästa möjliga funktionen för speciella användningsområden.

Våra produktexperter hjälper gärna dig i val av olika material och lösningar. Ta gärna kontakt med oss så planerar vi tillsammans!

Ta gärna kontakt med oss så planerar vi tillsammans en passande lösning just för er!

visu@visu.fi