Berättelsen

Mer än hundra års erfarenhet av möbeltillverkning

Visus möbeltillverkning sträcker sig till år 1894, då Tampereen Höyrypuuseppä Karl K. Tallqvist började tillverka stilmöbler och andra specialmöbler. År 1924 ändrades namnet till Höyrypuuseppä AB och företaget tillverkade bl.a. inredningar för parlamentsbyggnaden. Fabriken startade sin verksamhet på sin nuvarande plats på ön Visuvesi år 1944 när företagets ägare grundade Visuvesi AB.

Tillverkningen av laboratoriemöbler började på 1930- och 1940-talet, och fabriken fick i uppdrag att tillverka Finlands första typgodkända dragskåp. Visuvesi AB blev snabbt den ledande tillverkaren av laboratoriemöbler i Finland på grund av sin kompromisslösa kvalitet.

Sedan 2011 utökade Suomenselän Jauhemaalaus AB sin verksamhet genom att köpa VISU-labbinredningssortiment och produktionen från Visuvesi AB. Suomenselän Jauhemaalaus AB hade sedan länge samarbetat med Visuvesi AB genom att tillverka metallstommar och gjort ytbehandlingar för labbinredningar med höga kvalitetskrav.

Synergieffekter på en och samma ö

År 2015 blev Visu Kaluste AB ett eget företag genom samma ägarfamilj som tidigare. Företaget fokuserade ännu mer på att utveckla laboratorieinredningar. Tillverkningen sker fortfarande i nära samarbete med företagen Suomenselän Jauhemaalaus och Suomen Levy, vilka ligger i samma fabriksområde.

Tack vare förvärvet av Fanison 2020, kan Visu Kaluste erbjuda sina kunder inte bara laboratorieinredningar utan även ventilationssystem för laboratorier och renrum.

Inspirerande labbmiljöer för forskning och lärande


I linje med vårt motto är vårt mål att fortsätta implementera högkvalitativa och moderna laboratoriemiljöer för alla våra kunder. Vi satsar ständigt i produktutveckling och utvecklar våra produkter och kompetens med hänsyn till branschens särdrag och den tekniska utvecklingen. Det är viktigt för oss att ta fram produkter med allt högre kvalitet och innovationsgrad i takt med de nya behov som forsknings- och lärandemiljöer har.

I vårt familjeföretag styrs verksamheten av följande kärnvärden: ansvarig, inspirerande, för dig och förnyande. Vi tror på professionalism och service av hög kvalitet, och kommer att vara den främsta laboratorieexperten och en pålitlig leverantör även i fortsättningen.

Ta gärna kontakt med oss så planerar vi tillsammans en passande lösning just för er!

visu@visu.fi